Lethality Là Gì ? Giá Trị Fo - Đơn Vị Tiệt Trùng

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

LETHALITY LÀ GÌ ? GIÁ TRỊ FO - ĐƠN VỊ TIỆT TRÙNG

LETHALITY LÀ GÌ ? GIÁ TRỊ FO - ĐƠN VỊ TIỆT TRÙNG

 

 

Lethality là một thời gian và giá trị của nó được sử dụng để đánh giá quá trình nhiệt như tiệt trùng hoặc thanh trùng.

Các tham số cần thiết để tính toán giá trị Lethality:

Tref (nhiệt độ tham chiếu): Nhiệt độ lý thuyết mà tại đó quá trình phải duy trì liên tục. Thông thường thông tin được đưa ra là “Tôi khử trùng ở 121oC trong 10 phút”. Thì 121oC là nhiệt độ tham chiếu.

Z: Đây cũng là nhiệt độ, là sự thay đổi nhiệt độ sẽ dẫn đến sự thay đổi gấp 10 lần trong D-Value. Thông số này được phụ thuộc vào vi sinh vật cụ thể, có thể xem bảng dưới đây:

T(t): Nhiệt độ thực tế đo được

Min: Là nhiệt độ tối thiểu để bắt đầu tính toán giá trị Lethality (giá trị F0). Tất cả các kết quả được ghi lại với nhiệt độ thấp hơn giá trị Min đặt ra sẽ không được xem xem xét tính toán ở kết quả cuối cùng.

 

Tuỳ thuộc vào quá trình áp dụng, ta sẽ có tên khác nhau:

Fo: Đơn vị tiệt trùng (tiêu chuẩn) ở 121.11oC và giá trị Z=10 (đại diện cho vi khuẩn botulinum)

FT: Đơn vị tiệt trùng khi sử dụng nhiệt độ khác 121.11oC. Nó có thể là 110oC, 135oC. Giá trị Z cũng có thể khác với 10.

Pu: Đơn vị thanh trùng, với nhiệt độ tham chiếu thường dưới 100oC

 

Để tính toán được giá trị tích phân trên khá là phức tạp. Để đơn giản cho người dùng, Hãng Tecnosoft đã tích hợp công cụ tính toán lên phần mềm, chỉ cần nhập vài tham số cần thiết của quá trình mà bạn muốn tính toán. 

 

Bên dưới là công cụ phần mềm SPD để tính toán giá trị Lethality (xem video tại đây)

 

 

Thiết bị dùng để theo dõi nhiệt độ trong quá trình tiệt trùng hoặc thanh trùng: https://www.thietbihiepphat.com/san-pham/tecnosoft/

 

Tin tức

KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ LUỘC/HẤP TÔM TRÊN BĂNG CHUYỀN
Bạn nên duy trì ở nhiệt độ bao nhiêu ? trong thời gian bao lâu ? để đảm bảo tôm...
Chi tiết
Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com