Máy khuấy từ gia nhiệt Ohaus

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Máy khuấy từ gia nhiệt

Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com