Tủ lạnh âm sâu -86°C

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Tủ lạnh âm sâu

Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com