Tủ đông bảo quản túi máu / Bag defreezer

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Tủ bảo quản túi máu

Nội dung đang cập nhật...

Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com