Máy đếm tế bào (Differential Cell Counter) - HWASHIN Hàn Quốc

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com