Máy li tâm - Hettich

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Máy li tâm

Máy Li Tâm - EBA 200
Máy Li Tâm - EBA 200
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - MIKRO 220
Máy Ly Tâm - MIKRO 220
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm -  Rotofix 32A
Máy Ly Tâm - Rotofix 32A
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - Universal 320
Máy Ly Tâm - Universal 320
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - ROTINA 380
Máy Ly Tâm - ROTINA 380
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - ROTINA 420
Máy Ly Tâm - ROTINA 420
Giá: Liên hệ
Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com